Všeobecná predstava o golfovom rozhodcovi je, že čaká niekde v tieni stromov, vyskočí a udelí trestné rany. Ale skorej je takto: ak si niekto nevie rady, ako postupovať v súlade s pravidlami v nejakej situácii, tak zavolá rozhodcu, on príde a vydá rozhodnutie. (Pokiaľ je rozhodca ďalej, dohrá hráč jamku s dvomi loptičkami, hráč rieši problém skôr, ako odovzdá podpísanú score kartu.)

To je síce súčasť práce rozhodcu, ale pri turnaji toho má na starosti omnoho viac, záleží od velkosti a obsadenosti turnaja.

Vo verejnosti, a aj tej odbornej, panuje stále mýtus, že rozhodca len pozná pravidlá, sedí si na vozíku a občas príde niečo rozhodnúť. Hlavnou úlohou rozhodcu je turnaj zabezpečiť a riadiť. To znamená, že deväťdesiat percent práce sú logistické záležitosti, spolupráca s greenkeeperem, aby bolo ihrisko pripravené.

Rozhodca strávi na ihrisku celý turnaj, musí ho spoznať, skontrolovať ihrisko, tj vodných prekážok, autu, závad, či všetko súhlasí s pravidlami a miestnymi pravidlami.

Počas turnaja treba spolupracovať s ľudmi, štartéri, forecaddies, ďalšími rozhodcami, recepciou, manažérom ihriska. Ak ide o prestýžny turnaj, vyžadujú sa score karty, pin pozície minimálne na 3 dni, evakuačný plán, miestne pravidla a tak ďalej.

Rozhodca musí vedieť zostaviť štartovnú listinu, riadiť turnaj, vedieť reagovať na nepredvídateľné situácie, ktoré môže priniesť počasie, sledovať radar, rozhodnúť sa zrušiť alebo prerušiť turnaj.

Rozhodci sa delia podľa triedy, ale aj podľa skúseností. Dobrý rozhodca pomáha, predchádza situáciam, tak aby hráč nemusel pri stretnutí s rozhodcom inkasovať trestné rany.

Our Philosophy

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

Quality over Quantity

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Design Focused

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.